novosti

neprofitni mediji u RH

profitni mediji u RH

projekti

što vam je činiti

partneri

linkovi

o nama

 

Pozivamo vas na sudjelovanje u prvom u nizu javnih razgovora, gdje bismo rado okupili sve aktere kojima je u interesu razvijanje neprofitnog elektorničkog sektora:  predstavnike Ministarstva kulture, Vijeća za elektroničke i Hrvatske agencije za telekomunikacije, predstavnike civilnog sektora te predstavnike neprofitnih medijskih inicijativa, kao i sve novinare i ostale javne djelatnike koji bi željeli pariticipirati u aktikuliranju problematike vezane uz neprofitne elektroničke medije te u iznalaženju rješenja koja bi jamčila njihov razvoj. Uspostavljanje ovakve jedne javne i heterogene platforme naročito je bitna u svjetlu aktualne izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima RH.